پاورپوینت آماده چگونگی خرید و انبار و توزیع و تعمیر و مديريت تجهيزات ورزشي

پاورپوینت آماده چگونگی خرید و انبار و توزیع و تعمیر و مديريت تجهيزات ورزشي
پاورپوینت آماده چگونگی خرید و انبار و توزیع و تعمیر و مديريت تجهيزات ورزشي

پاورپوینت-آماده-چگونگی-خرید-و-انبار-و-توزیع-و-تعمیر-و-مديريت-تجهيزات-ورزشي

 • چگونه تجهيزات ورزشي را خريداري كنيم؟
 • چگونه تجهيزات ورزشي را انبار كنيم؟
 • چگونه تجهيزات ورزشي را توزيع كنيم؟
 • چگونه تجهيزات ورزشي را تعمير كنيم؟
 • چگونه برنامه مديريت تجهيزات ورزشي خود را ارزشيابي كنيم؟

 

 

 • كاركنان متخصص را دربراورد نيازهاي هر برنامه دخيل كنيد.
 • براي تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت به نظرات كاركنان در زمينه سيكل هاي استهلاك كالاها و تعويض توجه نماييد.
 • براي تعيين نيازهاي تجهيزاتي در هر رشته ورزشي از فرم ارزيابي استفاده كنيد.

 

 

 • عنوان كردن مواردي مثل پيش بيني عمر كالاها، دوام ان و تعداد دقيق اقلام تجهيزاتي در طبقه بندي هاي مختلف، در مرتب كردن برنامه هاي خريد بلند مدت به شما كمك مي كند و نيز اين امكان را فراهم مي كند تا قضاوتي صحيح از اقتصادي بودن تعمير نسبت به خريد تجهيزات جديد به دست اوريد.
 • كيفيت و وضعيت اقلام تجهيزاتي، بدون درنظر گرفتن عمر انها، عوامل براوردي مهمي مي باشد.
 • كيفيت بايستي در راس توجهات شما قرار گيرد.
 • كميت اشكارترين و رايج ترين مورد در فراينده صورت برداري كالاها است.

 

 

 • به عنوان مبنايي جهت تدوين بودجه هاي منطقي و طرحهاي خريد متمركز، به تهيه فهرست هايي صحيح از تجهيزات بپردازيد( عمر و وضعيت تجهيزات از عوامل كليدي ارزيابي محسوب مي شوند).
 • از شيوه هاي خريداري استفاده كنيد كه جهت رسيدن به ملاحظات قيمت دلخواه طرح كرده ايد، از جمله مناقصه هاي رقابتي و خريدهاي كلي.
 • به حفظ امنيت و مسئوليت كالاها از زمان تحويل به شركت كنندگان تا برگشت جهت نگداري و نظافت، بپردازيد.

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل